WYBIERZ KURS

AKREDYTOWANE CENTRUM EGZAMINACYJNE LCCI W WARSZAWIE LCCI_Warszawa

Egzaminy LCCI w Warszawie (London Chamber of Commerce and Industry)

Centrum Egzaminacyjne LCCI Warszawa
Promocja kursów angielskiego w Warszawie. Otrzymasz bezpłatnie 10 lekcji konwersacji z native speakerem + słownik ang. pol. ang. + rabat na zagraniczne kursy językowe - płacisz tylko za 60 lekcji w semestrze. Na kursach przygotowujących do egzaminów uczniowie ćwiczą umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania określonych dokumentów, słuchania ze zrozumieniem i mówienia. Powtarzają również niezbędne zagadnienia gramatyczne, poszerzają słownictwo fachowe, ćwiczą zachowanie w sytuacjach zawodowych. Pod koniec kursu piszą test próbny, żeby się przekonać jak dobrze się przygotowali do prawdziwego egzaminu. Ponieważ Szkoła Języków Obcych LEXIS jest centrum egzaminacyjnym LCCIEB, uczniowie są przez nas zgłaszani do egzaminu i egzaminowani w naszej placówce, przez lektorów posiadających uprawnienia egzaminatorów LCCI. Kliknij  obrazek obok - więcej informacji o kursach, egzaminach terminach i cenach kursów LCCI w Warszawie.

Kursy przygotowujące do certyfikatów LCCI są prowadzone przez lektorów native speakerów lub Polaków, którzy mają przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w nauczaniu.

Nasza Szkoła GWARANTUJE zdanie takiego egzaminu!!!.

Zajęcia przygotowywujące do tego egzaminu odbywają się w LEXIS dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne(4 tygodniowo). By przygotować Państwa do tego egzaminu zapraszamy na zajęcia do mini grup (od 4 do 6 osób). Nauka trwa przez 2 semestry, każdy po 60-siąt lekcji . Zajęcia są wyłącznie prowadzone przez native speakerów, którzy mają przygotowanie pedagogiczne.
Jeżeli są Państwo chętni do podjęcia udziału w tych lekcjach, zapraszamy na bezpłatny egzamin sprawdzający Państwa poziom angielskiego i pozwalający nam wybrać najlepszą dla Państwa opcje. Na test wstępny nie trzeba się zapisywać. Można wziąć w nim udział miedzy godziną 8.00 a 21.00 od poniedziałku do piątku w naszej placówce na Marszałkowskiej 2.
Nowe grupy startują  we wrześniu i w październiku.

100% zdanych egzaminów w ubiegłym roku

Cena już od 810 złotych za semestr przy zapisie we wrześniu!
Zapraszamy!

Jeżeli przyjdziesz z przyjacielem dostaniesz 50 złotych premii do wykorzystania.

Twój przyjaciel może również dostać premię za przyprowadzenie kolejnego ucznia
zobacz plan lekcji i ceny opłat ratalnych

Zapisz się on-line
lub telefonicznie: +48 22 625 72 98
+48 22625 53 86
+48 22 622 25 23
w godz. 8.00 - 21.00

EFB (English for Business)

EFB jest egzaminem potwierdzającym umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim dla biznesu w mowie i piśmie. Egzamin EFB opracowywany jest w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu, dlatego precyzyjnie oddaje praktyczne umiejętności kandydatów
Egzaminy EFB są dostępne na 5 poziomach zaawansowania (Preliminary, First, Second, Third, Fourth Level), od pisemnego testu sprawdzającego umiejętność porozumiewania się w codziennych, najbardziej podstawowych sytuacjach biurowych na najniższym poziomie do egzaminu sprawdzającego umiejętność precyzyjnego wyrażania się w języku angielskim z doborem odpowiedniej formy i zawartości wypowiedzi w zależności od wymagań sytuacji na poziomie najwyższym.
EFB jest egzaminem pisemnym. Na drugim, trzecim i czwartym poziomie istnieje dodatkowo możliwość zdawania egzaminu ustnego w formie rozmowy na tematy związane z biznesem sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnej.
Egzaminy odbywają się cztery razy w roku, w tych samych dniach na całym świecie: w marcu, maju, na przełomie czerwca i lipca oraz na przełomie listopada i grudnia.

ELSA (English Language Skills Assessement)

ELSA jest testem wyboru umożliwiającym szybką ocenę 4 podstawowych umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie i pisanie. Elastyczność egzaminu - można dowolnie wybierać i łączyć testy w zależności od potrzeb; jego ukierunkowanie na biznes oraz łatwość i przejrzystość zasad interpretacji wyników sprawiają, że ELSA jest doskonałym narzędziem do określenia poziomu praktycznej znajomości języka angielskiego zarówno w sytuacjach związanych z pracą, czy studiami, jak i w nieformalnych sytuacjach życia codziennego - w indywidualnych kontaktach towarzyskich, czy w czasie podróży.
ELSA jest wykorzystywana przez pracodawców w procesie rekrutacji pracowników oraz dla sprawdzenia efektywności porozumiewania się na różnych szczeblach firmy; jak i przez instytucje edukacyjne jako test kwalifikacyjny, do sprawdzania postępów w nauce języka oraz efektywności poszczególnych programów nauczania.
Egzaminy ELSA są dostępne w języku angielskim brytyjskim i amerykańskim.
Certyfikaty ELSA są uznawane przez pracodawców oraz uczelnie anglojęzyczne na całym świecie jako potwierdzenie kompetencji językowych.
Każda część egzaminu jest oddzielnie oceniana. Każdy kandydat otrzymuje indywidualne świadectwo, świadectwa dla klientów instytucjonalnych ma formę ustaloną z klientem.
Do egzaminów ELSA można przystępować w ośrodkach uznanych przez LCCI. Na życzenie klienci instytucjonalni mogą przystępować do testów we wcześniej umówionym miejscu.

SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce

SEFIC jest egzaminem ustnym sprawdzającym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach biznesowych (od prowadzenia rozmowy telefonicznej po dyskusje, negocjacje, czy prezentację wybranego zagadnienia).
SEFIC dostępny jest na 5 poziomach zaawansowania: Preliminary/First/Second/Third/Fourth). Test na najniższym poziomie sprawdza podstawowe umiejętności radzenia sobie w najprostszych sytuacjach związanych z pracą zawodową. Na poziomie najwyższym kandydat powinien z łatwością poradzić sobie w każdej sytuacji, związanej zarówno z życiem codziennym jak i biznesem. Kandydaci na wyższych poziomach powinni ponadto wykazać się znajomością terminologii specjalistycznej.
Egzamin przeprowadzany jest w formie luźnej rozmowy z egzaminatorem lub zaimprowizowanej scenki rodzajowej.

Egzaminy SEFIC przeprowadzane są na życzenie, na całym świecie w uznanych ośrodkach egzaminacyjnych LCCIEB.

EFTI (English for Turism Industry)

Egzamin EFTI adresowany jest osób pracujących lub chcących podjąć pracę w sektorze usług turystycznych. Egzamin przeprowadzany jest na 2 poziomach zaawansowania. Poziom pierwszy przeznaczony jest dla personelu pracującego w recepcji w hotelach, liniach lotniczych, agencjach podróży, biurach turystycznych oraz w informacji turystycznej. Poziom drugi adresowany jest do osób pracujących w turystyce na stanowiskach kierowniczych lub w administracji.
EFTI składają się z dwóch niezależnych od siebie części:

ˇ Część pisemna - egzamin WEFT - (Written English for Tourism) wykorzystuje autentyczne materiały używane w sektorze turystycznym takie jak: formularze rezerwacji, mapy, rozkłady jazdy, broszury informacyjne.

ˇ Część ustną egzaminu EFTI stanowi egzamin SEFIC - (Spoken English for Industry and Commerce) na poziomie pierwszym lub drugim.
Do obu części można przystępować niezależnie od siebie. LCCIEB zaleca, aby zaliczyć je w tym samym terminie.

Do egzaminu WEFT można przystępować cztery razy w roku: w marcu, kwietniu/maju, czerwcu oraz w grudniu; lub na życzenie w innym terminie.
Egzaminy SEFIC przeprowadzane są na życzenie.

EFC (English for Commerce)

EFC jest pisemnym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego dla biznesu. Egzamin przeprowadzany jest na 3 poziomach zaawansowania: od elementarnego do zaawansowanego. Od kandydatów na zaawansowanym poziomie oczekuje się, obok kompetencji językowych także doświadczenia i praktycznych umiejętności związanych z pracą w biznesie oraz umiejętności podjęcia rozmowy na tematy handlowe i ekonomiczne.
Kandydaci, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym powinni na poziomie 2 i 3 podejść także do egzaminu ustnego.

FTBE - The Further Certificate for Teachers of Business English

FTBE jest egzaminem adresowanym do wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego jako języka obcego (zarówno anglojęzycznych jak i obcokrajowców), którzy pragną specjalizować w nauczaniu języka angielskiego dla biznesu. Egzamin przeprowadzany jest na jednym poziomie zaawansowania. Składa się z trzech części. Od kandydatów, obok terminologii stosowanej biznesie, wymagana jest znajomość metodologii nauczania oraz podstawowa wiedza na temat biznesu.
FTBE jest egzaminem pisemnym. Przeprowadzany jest na życzenie w uznanych ośrodkach egzaminacyjnych LCCIEB.

statystyka