KURSYANGIELSKIEGOWARSZAWA
 

Angielski prawniczy Warszawa Legal English Kursy w Warszawie

Teraz promocja w cenie 60 lekcji: We wrześniu 10 lekcji konwersacji z native speakerem za darmo + słownik ang. - pol. - ang. Kursy angielskiego prawniczego w LEXIS prowadzone są w oparciu o najnowsze fachowe wydawnictwa i materiały do nauki j. angielskiego. Prowadziliśmy kursy o tej tematyce między innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości – dla sędziów i prokuratorów, w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w komendzie Głównej Policji, w Ministerstwie Zdrowia, Instytucie Spraw Międzynarodowych, Sądzie Okręgowym w Warszawie dla sędziów, Ministerstwie Środowiska, w Kancelarii Premiera Rady Ministrów i w wielu kancelariach prawniczych.

CENY KURSÓW i TERMINY

angielski_prawniczy

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z fachową terminologią angielskiego systemu prawnego, w starannie określonym kontekście.
Użycie języka prawniczego w tekstach specjalistycznych oraz objaśnienia dotyczące funkcjonowania angielskiego systemu prawnego oraz instytucji Unii Europejskiej są zaprezentowane w sposób przystępny i zrozumiały, tak więc kursanci zapoznają się nie tylko ze słownictwem fachowym, ale uzupełnią swoją wiedzę merytoryczną.
 W trakcie kursu uczniowie będą mieli okazje zapoznać się z prawdziwymi dokumentami, między innymi: przykładowymi aktami prawnymi, pismami sądowymi i wyrokami.
Dodatkowo w materiałach które zapewniamy dołączony będzie słowniczek terminologii prawniczej w języku angielskim wraz z krótkim tłumaczeniem terminów na język polski, co ułatwi samodzielne tłumaczenie tekstów w przyszłości oraz wykonywanie ćwiczeń utrwalających poznane słownictwo i rozwijających umiejętności sprawnego posługiwania się fachową terminologią. Zadania mogą przykładowo dotyczyć takich dziedzin prawa jak: prawo umów, prawo handlowe, prawo Unii Europejskiej oraz prawo spółek.
Wykładowcy LEXIS podczas zajęć stosują ćwiczenia interaktywne, np.: sala wykładowa zamienia się w salę sądową.
Każdy z uczestników odgrywa inną rolę (sędziego, oskarżonego, poszkodowanego, prokuratora, obrońcy, itd.).
Uzupełnieniem materiałów szkolenia może być także anglojęzyczna, codzienna prasa i ilustrowane magazyny. Do materiałów tych uczestnicy naszych szkoleń mają dostęp bezpłatny.
Zamów miejsce na kursie w szkole LEXIS tel. 22 625 53 86 w godz 8.00 - 21.00 lub osobiście Warszawa Marszałkowska 2 lok. 6

Warto również podkreślić, że taki kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu Test of Legal English Skills (TOLES) – egzaminu, do którego uczestnicy kursu mogą być zgłoszeni za naszym pośrednictwem w British Council.

statystyka